top of page

תרבות דיגיטלית בכיתה

הילדים קיבלו סמארטפון ומאוד מהר כהורים אנו מבינים כמה מהר המכשיר הקטן הזה הופך להיות מרכז החיים שלהם. יש בו משחקים, הוא ערוץ תקשורת בלתי נפרד מול חברים ומשפחה, הוא שומר שנהיה בעניינים ומארח חברה כשצריך או כשמשעמם.

ילדים נהנים מהחלקים הטובים של הסמארטפון, אבל העידן הדיגיטלי גם מביא איתו התמודדויות רבות ושונות הקשורות לתקשורת דרך אמצעי מדיה לא פרונטליים. התעמרות, שיימינג, השוואה חברתית ואפליקציות שדורשות מהילדים להישאר מחוברים - אלו רק חלק מהאתגרים שילדים, ילדות, נערים ונערות מתמודדים איתם בלי הכוונה ובמהרה חשים איבוד שליטה. קשה להאשים את הילדים שמתקשים לקחת שליטה לידיהם על כלי כה מתוחכם, כאשר רב המבוגרים עצמם מתקשים להתנתק ולחיות חיי בחירה מול הסמארטפון.   

הרצאה ייחודית המשלבת דיון אינטראקטיבי עם הקבוצה וחותרת להבנות משותפות כקבוצת הורים לילדים ונוער הקשורים זה לזה ככיתה, תנועת נוער או התארגנות אחרת. מטרת ההרצאה הינה להעשיר ידע לגבי שימוש מודע ומותאם גיל בסמארטפון, לבחון את האתגרים הקשורים לעידן הדיגיטלי איתם הנוער של ימינו מתמודד, ולתת כלים והמלצות לגבי שימוש בטוח והעלאת השליטה בשימוש במסכים. 

ההרצאה מתאימה לקבוצות הורים המעוניינות לשתף פעולה לרווחת ילדיהם בהשתלבותם בעולם הדיגיטלי.

bottom of page