top of page
Purple Buds

תרבות דיגיטלית בבית הספר: הרעיון והחזון 

מאז המהפכה הדיגיטלית, חיינו עברו מהפך שהשפיע עלינו כמעט בכל תחום. מסכים משנים תפיסות עולם, חוויות ואף משפיעים על אופן החשיבה של ילדים, מתבגרים ומבוגרים. 

 

כששינוי כזה אדיר מתרחש אפשר לכנותו, שינוי תרבותי. תרבות דיגיטלית קשורה לשימוש בטכנולוגיות דיגיטליות ולשינויים באופן התקשורת בעקבות המעבר לעידן הדיגיטלי. כדי לדעת ולהבין מה קורה לנו, חשוב לפתח מודעות דיגיטלית וללמוד על התרבות החדשה שנוצרה סביבינו.

מהפכת המידע שמתדפקת על דלתינו משפיעה על כל תחום בחיינו האישיים והקהילתיים. מערכת החינוך אינה מתעדכנת במהירות השינויים הדיגיטליים שסביבינו ונפערים פערים בחוויה האישית והבין-אישית שאינם מתווכים לילדים בחיי היום יום. ילדים אינם לומדים כיצד להתנהל ולנהוג במרחב הדיגיטלי ומוצאים עצמם מוצפים בדילמות ושאלות ללא הכוונה. כהורים, אנו נדרשים לתווך את הפער הזה עבור ילדינו ללא ידע, ניסיון, כלים או תמיכה.  

לא פעם כל הורה עומד לבד במערכה ומחפש לסלול עבור ילדיו תוואי חדש בעולם הדיגיטלי הלא מוכר. למרות שניתן לחשוב על השינויים בתרבות הדיגיטלית כאישיים, הם יותר מכל שינוי חברתיים. הזמינות שנדרשת מאיתנו, התקשורת באפליקציות שונות ומשחקים חברתיים שילדינו משחקים, הם רק חלק קטן ממה שהופך את המסך האישי לנושא חברתי. 

לכן ב'תרבות דיגיטלית בבית הספר' הדגש הוא על הקהילה. להורה יחיד קשה להתוות דרך לילדו מבלי לקחת בחשבון את מה שקורה אצל חבריו, משפחתו ובבית ספרו. החזון הוא ביצירת מודעות קהילתית הפועלת יחד לטובת הילדים בעידן הדיגיטלי. 

באתר העלינו מגוון פעילויות שכבר יצרנו ויישמנו בקהילה שלנו בתקווה לעזור לעוד קהילות ואף לחבר ביניהן. 

התכנים שלנו

Plastic Texture

3

הדרכה מקצועית

הרצאות מקצועיות: הרצאות בנושא "דור המסכים" לפי שכבות גיל שונות לצוותים מקצועיים, הורים ובתי ספר

פעיליות הורים-ילדים: פעילויות המשלבות הורים וילידים בנושא מסכים ותקשורת בין אישית בכיתה, בבית ובבית הספר

2

ליווי ותכנון פרויקט בבית ספרכם

 ליווי בתכנון ובהקמה של תוכנית לימודים רב שכבתית לבית ספרכם

יצירה והטמעה של מערכי שיעור לפי צורכי בית הספר והתלמידים הלומדים בו

מוזמנים ליצור קשר

1

מאגר הידע

מאגר הידע מכיל מערכי שיעור ופעילויות לשכבות שונות בבית הספר

 

מערכי השיעור ניתנים להורדה בחינם

המערכים המוצעים הינם בגדר המלצה בלבד, אנו מומלץ להפעיל שיקול דעת ולשנותם לפי הצרכים 


ניתן לפנות אלינו לייעוץ פרטני

bottom of page