top of page
autism awareness 3.png

טיפול ואבחון בספקטרום האוטיסטי

מהו הספקטרום האוטיסטי?

הקשת האוטיסטית הוא מושג הנוגע לטווח הפרעות התפתחותיות מורכבות המופיעות על פי רוב כבר במהלך שלוש שנות החיים הראשונות ומשפיעות על יכולת האדם לתקשר עם אחרים

הספקטרום האוטיסטי מתאר קשת של מצבים והתנהגויות, שהמכנה המשותף להם הוא לקויות בתקשורת ובאינטראקציות חברתיות ורפרטואר התנהגויות או דפוסי עניין מוגבלים

הספקטרום האוטיסטי מתייחסים למכלול הפרעות, ביניהן אוטיזם קלאסי ואספרגר, וכן הפרעות שנמצאות בטווח כמו PDD-NOS ו- ASD.  מונח הספקטרום או הקשת בא לתאר הפרעות בדרגות שונות של השפעה על היכולות והתפקוד.

האם טיפול בספקטרום מצריך הכשרה מיוחדת?

בהחלט כן. הפרעה על הספקטרום האוטיסטי הינה הפרעה המשפיעה על תחומים רבים בחייו של הילד ופעמים רבות מצריכה טיפול משלים וכן יכולת לרכז את כלל המערך הטיפולי תוך התייחסות לכלל קשייו. על מנת לטפל ביחידים עם תסמונות הספקטרום האוטיסטי יש להבין את ההפרעה מיסודה. במהלך השנים האחרונות עבדתי עם ילדים ונוער על הספקטרום וכן השלמתי את עבודת הדוקטורט שלי בנושא. במהלך ההתנסות והלמידה שלי על הספקטרום סיגלתי גישה שרואה את הן את הכוחות והן את הקשיים של ילדים אלו ואני מאמינה שניתן לעזור לכל ילד בדרך הנכונה לו, תוך טיפול בתחומי החיים השונים ולמען שיפור באיכות חייו ושיפור איכות החיים של משפחתו.

אבחון לספקטרום האוטיסטי

כאשר מתעורר ספק לגבי הימצאותו של ילד על הספקטרום האוטיסטי, מומלץ לעבור אבחון מוקדם ככל האפשר. האבחון מאפשר לילד לקבל את הטיפול המתאים ביותר עבורו ולפגוש גישה טיפולית המתאימה לו ולקשייו.

אבחון בספקטרום האוטיסטי כולל:

1. פגישה ראשונה ללא הילד מוקדשת לראיון הורים מקיף שיכלול שאלון אבחוני סטנדרטי המתמקד בתחומי התפקוד החברתי, התקשורת וההתנהגותי (ADI – Autism Diagnostic Interview) .

2. פגישה שניה עם הילד המוקדשת להערכה מקפת על התפקוד העכשווי של הילד דרך כלי אבחון סטנדרטי בעל תווית 'gold standard' לאבחון בשם ADOS – Autism Diagnostic Observation Scale. ה- ADOS הינה אינטראקציה מובנית למחצה הכוללת פעילויות משחק, תיאור, הדגמה ושיחה, ומטרתה להעריך את התפקוד של הילד והתאמתו לאבחנה.

3. פגישה שלישית עם הילד כוללת הערכת אינטליגנציה.

4. בילדים בגיל גן ולפי הצורך ובמידת האפשר משולבת תצפית במסגרת החינוכית.

5. להשלמת הפרופיל התפקודי ההורים מתבקשים למלא שאלונים.  

bottom of page