top of page

דור המסכים - מתיאוריה לעשייה בקהילה

הקורס דן בהכרות מעמיקה עם נושא המסכים והשפעתם על ילדים מתחילת דרכם ולאורך שלבי ההתפתחות השונים.

 

בקורס נסקור כיצד המפגש עם מדיה דיגיטלית משפיעה ומעצבת את התפתחותם של ילדים צעירים, כיצד הם תופסים מדיה דיגיטלית, מהם היתרונות ומהם הסכנות בשימוש. 

נדון במפגש של ילדים עם מסך אישי (סמארטפון) וכיצד זה משתלב בחייהם. נסקור את ההתמודדויות שהעידן הדיגיטלי מביא איתו לילדים ונוער הקשורות לתקשורת דרך אמצעי מדיה לא פרונטליים: התעמרות, שיימינג, השוואה חברתית, אפליקציות שדורשות מהילדים להישאר מחוברים ועוד.

הקורס מעודד צוותים חינוכיים וטיפוליים לקחת מוערבות בקהילה בה הם עובדים. נדון כיצד הצוותים יכולים להשפיע על ילדים, מסגרות חינוכיות ומשפחות ליצירת תרבות דיגיטלית משמעותית ומצמיחה. 

הקורס מתאים לצוותים חינוכיים וטיפוליים.

bottom of page